Biologische landbouw en voeding zijn wettelijk gedefinieerde begrippen en het woord ‘biologisch’ is een wettelijk beschermde term.

De wetgeving is gericht op het verzekeren van eerlijke concurrentie, een goede werking van de interne markt en op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten.

De aanduiding ‘biologisch’ is binnen de EU slechts toegestaan op landbouwproducten en levensmiddelen wanneer deze aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke eisen, vastgelegd in de verordening (EU) nr. 834/2007 en nr. 889/2008 en de hieraan gelieerde productieregels.